fbpx
Αλλαγές έρχονται στις ψηφιακές αγορές.

Αλλαγές λοιπόν, έρχονται στο ψηφιακό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο νέες νομοθετικές πράξεις. Στις 14 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε νομοθετικό πλαίσιο από την επιτροπή εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ώστε να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο οι διαπραγματεύσεις από τα κράτη μέλη. 

Είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πλατφόρμες όπως Amazon, Google και Facebook, έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και ενώ πράγματι τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, οτιδήποτε έχει θετικά χαρακτηριστικά αναπόφευκτα έχει και αρνητικά. 

Έπειτα από ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρίαρχη θέση που κατέχουν κάποιες από αυτού του είδους τις πλατφόρμες, παρέχει συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ασκώντας χωρίς να το έχουν επιδιώξει, επιρροή στη δημοκρατία, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην κοινωνία και στην οικονομία. Συχνά καθορίζουν τις μελλοντικές καινοτομίες, τις επιλογές των καταναλωτών και λειτουργούν ως “πυλωροί” μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών του διαδικτύου. Για να επανέλθει ισορροπία σε όλο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την αναβάθμιση των υπαρχόντων κανόνων, σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες ψηφίζοντας δύο νέους νόμους, έναν για τις ψηφιακές αγορές και αντίστοιχα έναν για τις ψηφιακές υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις ψηφιακές αγορές, σκοπός της νομοθεσίας είναι η εξασφάλιση ίδιων όρων ανταγωνισμού ανεξάρτητα από το μέγεθος των εταιρειών και η θέσπιση κανόνων ώστε να αποτραπούν οι αθέμιτες πρακτικές προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, όπως η αποτροπή απεγκατάστασης προεγκαταστημένων προγραμμάτων και εφαρμογών από τους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο προβλέπεται η ενίσχυση νεοσύστατων εταιρειών και επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλλά και να επιβάλλονται όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά. 

Όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο γύρω από αυτές, κύριο μέλημα είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου για τους χρήστες και τις εταιρείες μέσω της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Η νομοθετική πράξη στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του εμπορίου και της ανταλλαγής παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και των συστημάτων αλγοριθμικών συναλλαγών που ενισχύουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, κάτι που θα έπρεπε έτσι και αλλιώς να είχε διευθετηθεί πολύ νωρίτερα. Επιπλέον ο συγκεκριμένος νόμος, με την εφαρμογή του, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να επιτρέψουν τις στοχευμένες διαφημίσεις και θα ενημερώνονται για τους λόγους για τους οποίους τους προτείνεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

Οι δύο νέοι αυτοί νόμοι, σίγουρα θα διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο και θα συμβάλουν στην προστασία των χρηστών από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο καθώς θα διασφαλιστεί η ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου με τη θέσπιση καλύτερων κανόνων για τον έλεγχο του περιεχομένου και την προστασία της ελευθερίας του λόγου.