fbpx
Έρευνα | Ikea και H&M συνεργάζονται και εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

Η Ikea και η H&M ξεκίνησαν το 2019 μια μεγάλης κλίμακας μελέτη για την ανάλυση του χημικού περιεχομένου των ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Στόχος της μελέτης ήταν να αυξήσει στρατηγικά τις γνώσεις και να ξεπεράσει τις προκλήσεις για την ανταλλαγή δεδομένων και να τονώσει τη διαφάνεια ως προς τις χημικές ουσίες σε ολόκληρο τον κλάδο. 

Οι δύο εταιρείες κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μεγάλης κλίμακας τράπεζα δεδομένων για την κατανόηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων των ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την άποψη της χημικής μόλυνσης. Η Ikea και η H&M θα χρησιμοποιήσουν τώρα αυτά τα ευρήματα για να αυξήσουν τη γνώση γύρω από το χημικό περιεχόμενο των ανακυκλωμένων υφασμάτων και να επηρεάσουν τη νομοθεσία γύρω από την κυκλική οικονομία. Και οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά μέχρι το 2030. Ένα βασικό βήμα είναι η εξεύρεση καθαρών και αξιόπιστων πηγών ανακυκλώσιμων υλικών. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2020, η Adidas και η Gap εντάχθηκαν στη μελέτη ως συνεισφέροντες για την προώθηση αυτού του στόχου.  

Υποστήριξη της κυκλικής επιχειρηματικότητας 

το πλαίσιο της μελέτης, εξετάστηκαν απόβλητα βαμβακιού, μαλλιού και πολυεστέρα μετά την κατανάλωση που προήλθαν από διάφορες περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα να προκύψουν συνολικά 70.080 σημεία δεδομένων. Μόνο το 2,5% αυτών παρουσίασε ανεπιθύμητες ανιχνεύσεις σύμφωνα με τον κατάλογο περιορισμένων ουσιών AFIRM (Apparel and Footwear International RSL Management) και λιγότερο από το 1% υπερέβη τα όρια AFIRM RSL2. 

Τα δείγματα πολυεστέρα μετά την κατανάλωση είχαν τη μεγαλύτερη ποικιλία ουσιών που ανιχνεύθηκαν. Στα δείγματα μαλλιού μετά την κατανάλωση σχεδόν όλα τα δείγματα περιείχαν τουλάχιστον μία ουσία που δεν πληρούσε τα όρια AFIRM RSL. Η αντιμετώπιση της παρουσίας παλαιών χημικών ουσιών και επικίνδυνων χημικών ουσιών σε ανακυκλωμένα υλικά θα είναι το κλειδί για την υλοποίηση της κυκλικότητας στη βιομηχανία μόδας και κλωστοϋφαντουργίας. 

Για την επίτευξη πλήρως κυκλικών και μελλοντικά ασφαλών προϊόντων, οι χημικές ουσίες πρέπει να αποφεύγονται από την αρχή. Μόνο μέσω της συνεργασίας του κλάδου και μιας διαφανούς, εναρμονισμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης της επικινδυνότητας για όλα τα χημικά και τα υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν ασφαλή και βιώσιμα προϊόντα για ένα μέλλον χωρίς τοξικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.Όσον αφορά την Ikea, είναι γνωστό πως σχεδιάζει να γίνει μια εταιρεία κυκλικής οικονομίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Έτσι, για κάθε τύπο προϊόντος της έχει δημιουργήσει μια “συνταγή” για την κυκλικότητα, η οποία αποτελείται από 8 αρχές και δείχνει τι πρέπει να γίνει με κάθε είδους προϊόν, προκειμένου το κάθε προϊόν να είναι βιώσιμο. Στη συνέχεια αξιολογείται και βαθμολογείται κάθε ένα για κάθε αρχή. Ο στόχος είναι να έχει επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός μέχρι το 2030.

Η Ikea & η H&M θα καταρτίσουν κατάλογο ασφαλών ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Οι δύο εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα της μελέτης για να υποστηρίξουν τη δημόσια πολιτική ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση ασφαλών ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να υποστηρίξουν την καθιέρωση μιας αναγνωρισμένης και εναρμονισμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μάρκες μπορούν να αξιολογούν τις καλύτερες διαθέσιμες χημικές ουσίες από την άποψη της ασφάλειας και της ανακυκλωσιμότητας. Οποιαδήποτε χημική ουσία παρεμποδίζει την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών θα πρέπει να περιορίζεται.

Σήμερα, η κυκλική οικονομία είναι καίριας σημασίας και με το πέρασμα του χρόνου κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Οι εταιρείες που ακολουθούν ακόμα το μοντέλο της γραμμικής οικονομίας στην οποία τα προϊόντα δημιουργούνται, χρησιμοποιούνται και τελικά απορρίπτονται μπορεί να είναι αρκετές, αλλά οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κυκλική οικονομία ανακυκλώνουν συνεχώς και επαναχρησιμοποιούν τα υλικά τους.

Το μοντέλο αυτό, ουσιαστικά, είναι σχεδιασμένο για να κάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής επωφελή για όλους. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων οι οποίοι πιστεύουν ότι το να συμμετέχουν στην κυκλική οικονομία μεταφράζεται αυτόματα σε περισσότερα έξοδα.

Κατά την εφαρμογή πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, είναι σκόπιμο να ελέγχονται τα σχέδια  όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι λύσεις που έχουν εφαρμοστεί είναι βολικές και προσβάσιμες. 

Ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις εταιρείες να επενδύσουν σε βιώσιμες πρακτικές, ιδιαίτερα όταν οι πελάτες φαίνεται να ενδιαφέρονται για αυτές, δεν είναι όλες οι φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες ωφέλιμες για τις επιχειρήσεις.Η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε πρόκειται για την ίδια εταιρεία, την κοινωνία είτε πρόκειται για τους καταναλωτές είναι πραγματικά σημαντική, ώστε η μετάβαση στην κυκλικότητα να είναι αποδοτική και αποτελεσματική.

Πηγή: thetotalbusiness.com