fbpx
Υπάρχει ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη;

Υπάρχει άραγε ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη; 193 χώρες, μέλη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του ΟΗΕ (UNESCO) , θεωρούν πως ναι, καθώς ενέκριναν μια ιστορική συμφωνία που θα καθορίζει τις αρχές που πρέπει να υπάρχουν ώστε να διασφαλίζεται η υγιείς ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, αδιαμφισβήτητα πλέον είναι κομμάτι της ζωής του καθενός από το πιο απλό πράγμα έως ζητήματα ζωτικής σημασίας, μιας και χρησιμοποιείται μέχρι και σε εξειδικευμένους τομείς όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου ή για τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία. Η UNESCO συμπληρώνει πως εκτός από τα παραπάνω, ο κλάδος αυτός συμπεριλαμβάνεται και στη λήψη αποφάσεων κυβερνήσεων αλλά και του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα βοηθά στην καταπολέμηση παγκόσμιων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια πείνα. 

Όπως όλοι όμως ξέρουμε, τα πάντα έχουν δύο όψεις, καθώς ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα αναπόφευκτα θα έχει και τα μειονεκτήματα του, πόσο μάλλον η τεχνολογία που οι περισσότεροι, επιστήμονες και μη, κρούουν τον κώδωνα σχετικά με τη χρήση της και τις παγίδες που ίσως κρύβει. Είδαμε με την ταχύτατη ανάπτυξη της, πως αυξήθηκαν εξίσου οι εθνικές και φυλετικές προκαταλήψεις, οι απειλές προς την ιδιωτική ζωή κάποιου, οι κίνδυνοι μαζικής παρακολούθησης κ.α.  

Σκοπός αυτής της συμφωνίας, είναι να καθοδηγήσει στην δημιουργία της απαραίτητης νομικής υποδομής για τη διασφάλιση της ηθικής ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας. Για να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη ωφέλημα προς την ανθρωπότητα, χρειάζονται κανόνες. H UNESCO καθορίζει το πρώτο παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ δίνει στα κράτη την ευθύνη να το εφαρμόζουν στο επίπεδό τους, και στο πλαίσιο αυτό θα τους ζητάει να αναφέρουν τακτικά την πρόοδο και τις πρακτικές τους. 

Στόχος είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και ο περιορισμός των κινδύνων, που προαναφέραμε μέσω ενός οδηγού που θα παρέχει ο οργανισμός. Ο οδηγός, θα διασφαλίζει ότι οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ιδιωτική ζωή, με κεφάλαια πολιτικής προσανατολισμένα στη δράση για τη διακυβέρνηση δεδομένων, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την εργασία, την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της προστασίας των δεδομένων, καθώς εγγυούνται στα άτομα περισσότερη προστασία διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και απαγορεύουν ρητά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για κοινωνική βαθμολόγηση και μαζική παρακολούθηση. 

Η Βοηθός Γενικής Διευθύντριας της UNESCO για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Gabriela Ramos, δήλωσε μεταξύ άλλων κάτι που θα έπρεπε οι περισσότεροι φορείς να έχουν υπόψην, ότι αποφάσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους πρέπει να είναι δίκαιες, και διαφανείς. Πιο απλουστευμένα, σκοπός των νέων τεχνολογιών είναι να βοηθήσουν εμάς ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις στον κόσμο μας σήμερα, όπως οι αυξημένες ανισότητες και η περιβαλλοντική κρίση, και όχι να τις εμβαθύνουν.